شارژر الکتریکی باتری

شارژرهای الکتریکی باتری DSE  و Smartgen

شرکت مهندسی آرياکاراصنعت تامين کننده و عرضه کننده انواع شارژر الکتریکی باتری با مارک DSE و Smartgen میباشد.

 شارژرهای الکتريکی باتری:

  • DSE9702 , 12V-5A
  • DSE9480MKII , 12V-10A
  • DSE9701 , 24V-5A
  • DSE9470MKII , 24V-10A