تابلوهای اتوماتيک ترانسفر سوئيچ قدرت ATS از توان 30A الی 4000A

 

تابلوهای اتوماتيک ترانسفر سوئيچ قدرت جهت انتقال بار ( برق ) از شهر به ژنراتور و بالعکس يا انتقال برق بين دو ديزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گيرند، تابلوهای فوق متشکل از دو عدد کنتاکتور با توانهای 30A الی 800A يا دو عدد کليد موتوردار هوايی با توانهای 800A الی 4000A یا يک عدد کلید موتوردار دوطرفه با توانهای 30A الی 1600A سه پل بصورت استاندارد و يا چهار پل (در صورت درخواست مشتری) می باشند.
سلولهای تابلوهای ATS که بصورتهای ديواری يا ايستاده ساخته می شوند، دارای پوشش رنگ الکترواستاتيک و مقاوم در برابر رطوبت، فن، روشنايی و ميکرو سوئيچ، ترمز درب و جيب نقشه و نقشه مدارهای فرمان و قدرت می باشند. کليه مدارهای فرمان جهت کنترل کنتاکتورها يا کليدهای قدرت تابلوهای ATS در تابلو کنترلهای اتوماتيک نصب شده است. شارژر الکتريکی باطری جهت شارژ نگه داشتن باطری ديزل ژنراتور در شرايط کار اضطراری (امرجنسی) در داخل تابلوی فرمان نصب می گردد.