تابلو کنترل دستی :

 

تابلو کنترل دستی با قابليت استارت دستی و با حفاظتهای کامل موتور و ژنراتور به همراه کليد اتوماتيک جريان ژنراتور

 

تابلو کنترل اتوماتيک :

 

تابلو کنترل اتوماتيک با قابليت استارت دستی و استارت اتوماتيک، حفاظتها و نمايش کامل پارامترهای موتور و ژنراتور، صفحه نمايش ديجيتال و برد کنترل اتوماتيک DEIF GC-1F دانمارک و DSE6020 , DSE7320 انگلستان با قابليت کنترل تابلو اتوماتيک ترانسفر سوئيچ ATS به همراه کليد اتوماتيک جريان ژنراتور

 

تابلو کنترل سنکرون :

 

تابلو کنترل سنکرون مجهز به برد کنترل اتوماتيک و سنکرون DEIF AGC دانمارک و DSE8620 , DSE8610 انگلستان با صفحه نمايش ديجيتال و قابليت سنکرون هر ديزل ژنراتور با ديزل ژنراتورهای ديگر و يا شبکه برق شهری و همچنين قابليت کنترل تابلوی ATS به همراه کليه اتوماتيک جريان موتوری برای خروجی ژنراتور