لوازم و تجهیزات اضافی

 لوازم و تجهیزات اضافی ( انتخابی ) :

در بخش تجهيزات انتخابی محصولات، هر يک از مشتريان ارجمند مي توانند با توجه به نوع کاربری، شرايط محيطی و نیازهای خود، تجهيزات اضافه مورد نظر را از بين موارد زير به سفارش خود انتخاب نمايند:

موتور:
نمايشگر وضعيت سلامت فيلتر هوا
گرمکن الکتريکی آب همراه با ترموستات
پمپ تخليه روغن دستی یا برقی
نمايشگر دمای اگزوز برای مدلهای 800KVA به بالا
رادياتور مجزا از موتور با محرک فن الکتريکی از مدل 800KVA به بالا
ابزار سرويس و نگهداری

آلترناتور:
گرمکن الکتريکی آلترناتور
آهن ربای دائمی تحريک آلترناتور (PMG)

سيستم هوای ورودی و خروجی:
دريچه ورودی هوای سرد با پره های ثابت
دريچه ورودی هوای سرد با پره های متحرک وزنه ای يا الکتريکی (موتوری)
دريچه خروجی هوای گرم با پره های ثابت
دريچه خروجی هوای گرم با پره های متحرک وزنه ای يا الکتريکی (موتوری)

سيستم سوخت رسانی:
مخزن سوخت روزانه ايستاده با پايه نگهدارنده
مخزن سوخت ذخيره با ظرفيتهای مختلف
پمپهای انتقال سوخت دستی و برقی
نمايشگر آنالوگ سطح سوخت مخزن
فلوتر سوئيچ قطع و وصل سطح بالا و پايين سوخت

سيستم الکتريکی و تابلوی کنترل:
باتری شارژر الکتريکی اتوماتيک 12V, 24V / 5~10A
هشدار دهنده صوتی
نمايشگرهای آنالوگ مقادير جريان، ولتاژ، فرکانس، ضريب قدرت و...

نمايشگرهای آنالوگ مقادير موتوری مانند: دور موتور، دمای آب، فشار روغن و ......
کليد اتوماتيک حفاظت جريان 4 پل (4Pole)
سوئيچ قطع و وصل حفاظت باتری
تابلوی ترانسفر سوئيچ قدرت خودکار (ATS)
برد کنترل اتوماتيک سنکرون و پارالل

سيستمهای عايقی وحفاظتی:
اتاق محافظ در مقابل عوامل جوی (Weather Proof Canopy)
اتاق عايق صدا و حفاظت در مقابل عوامل جوی (Sound Proof Canopy)
کانتينر محافظ در مقابل عوامل جوی (Weather Proof Container)
کانتينر عايق صدا و حفاظت در مقابل عوامل جوی (Sound Proof Container)
عايق سازی اتاق موتورخانه (محل نصب دستگاه) جهت کاهش صدا