ژنراتورهای گازسوز پرکینز

ژنراتورهای گازسوز مجهز به موتورهای پرکینز PERKINS از 380KVA الی 1250KVA

مولدهای برق گازسوز مجهز به موتورهای گازسوز پرکینز Perkins و ژنراتورهای استامفورد Stamford ، که با لوازم و قطعات فابريک کوپل مي گردند. کليه موتور ژنراتورها دارای تابلوهای کنترل با برد کنترل اتوماتيک جهت کار در سيستمهای اضطراری يا دائم کار و با برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خريدار) جهت کار بصورت پارالل با يکديگر، به همراه کليد اتوماتيک جريان سه پل (3Pole)، باطری و کابلهای باطری، انباره اگزوز، لرزه گير اگزوز، ضربه گير موتور ژنراتور، خط ورودی گاز به موتور Gas Train و همچنين دارای تجهيزات اضافه انتخابی بوده که خريداران مي توانند بر حسب نياز، شرايط محل نصب و بهره برداری اقدام به سفارش نمايند.

 

Perkins Gas GenSets Rating – 1500r.p.m , 50Hz , 230/400V , 3 Phases , PF 0.8

Item No

Gas GenSet
Type

Perkins
Gas Engine
Type

Stamford
Alternator
Type

Continuous
kWe

Continuous
kVA

Number Of

Cylinder

Governor

Dimension

Cm

Weight

Kg

1

AKS400-PG

4006-23TRS1

HCI 444F

307

384

6 L

E

400x175x220

5700

2

AKS500-PG

4006-23TRS2

HCI 544D

375

469

6 L

E

400x175x220

5900

3

AKS550-PG

4008-30TRS1

HCI 544E

425

531

8 L

E

460x210x240

7200

4

AKS650-PG

4008-30TRS2

HCI 544F

500

625

8 L

E

460x210x240

7400

5

AKS1100-PG

4016-61TRS1

HCI 634K

875

1094

16 V

E

580x220x265

13500

6

AKS1250-PG

4016-61TRS2

PI 734A

1000

1250

16 V

E

580x220x265

13800