ژنراتورهای گازسوز مجهز به موتورهای MTU از 900KVA الی 2500KVA

مولدهای برق گازسوز مجهز به موتورهای گازسوز MTU و ژنراتورهای استامفورد Stamford ، که با لوازم و قطعات فابريک کوپل مي گردند. کليه موتور ژنراتورها دارای تابلوهای کنترل با برد کنترل اتوماتيک جهت کار در سيستمهای اضطراری يا دائم کار و با برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خريدار) جهت کار بصورت پارالل با يکديگر، به همراه کليد اتوماتيک جريان سه پل (3Pole)، باطری و کابلهای باطری، انباره اگزوز، لرزه گير اگزوز، ضربه گير موتور ژنراتور، خط ورودی گاز به موتور Gas Train و همچنين دارای تجهيزات اضافه انتخابی بوده که خريداران مي توانند بر حسب نياز، شرايط محل نصب و بهره برداری اقدام به سفارش نمايند.