ژنراتورهای گازسوز مجهز به موتورهای دوسان DOOSAN از 140KVA الی 420KVA

مولدهای برق گازسوز مجهز به موتورهای گازسوز دوسان Doosan و ژنراتورهای استامفورد Stamford ، مک آلته MeccAlte یا پاورژن Powergen که با لوازم و قطعات فابريک کوپل مي گردند. کليه موتور ژنراتورها دارای تابلوهای کنترل با برد کنترل اتوماتيک جهت کار در سيستمهای اضطراری يا دائم کار و با برد کنترل سنکرون (در صورت درخواست خريدار) جهت کار بصورت پارالل با يکديگر، به همراه کليد اتوماتيک جريان سه پل (3Pole)، باطری و کابلهای باطری، انباره اگزوز، لرزه گير اگزوز، ضربه گير موتور ژنراتور، خط ورودی گاز به موتور Gas Train و همچنين دارای تجهيزات اضافه انتخابی بوده که خريداران مي توانند بر حسب نياز، شرايط محل نصب و بهره برداری اقدام به سفارش نمايند.

 

Doosan Gas GenSets Rating – 1500r.p.m , 50Hz , 230/400V , 3 Phases , PF 0.8

Item No

Gas GenSet
Type

Doosan
Gas Engine
Type

Stamford
Alternator
Type

Prime

Standby

Number Of

Cylinder

Dimension

Cm

Weight

Kg

kWe

kVA

kWe

kVA

1

AKS145-WG

GE086TI

UCI 274E

114

143

126

158

6 L

275x100x155

1600

2

AKS200-WG

GE12TI

UCI 274H

157

196

173

216

6 L

300x115x155

2400

3

AKS250-WG

GV158TI

HCI 444C

201

251

223

279

8 V

300x140x190

3100

4

AKS325-WG

GV180TI

HCI 444E

258

323

285

356

10 V

330x140x190

3750

5

AKS380-WG

GV222TI

HCI 444F

301

376

334

418

12 V

350x140x200

4800