ژنراتورهای پاورژن POWERGEN از توان 8KVA الی 1250KVA

 

شرکت مهندسی آرياکاراصنعت توليد کننده، تامين کننده و عرضه کننده ژنراتورهای پاورژن POWERGEN بوده که با بهترين کيفيت، بالاترين بهره وری و حداکثر عمر مفيد و بر اساس آخرين تکنولوژی جهانی ساخته و عرضه ميگردند.

تمام آلترناتورها قبل از تحويل به مشتری، توسط تکنسینهای حرفه ای این شرکت تست و آزمایش ميشوند. تيم کنترل کيفی ما با شناخت کامل از نیازها و خواسته های مشتریان و استانداردهای روز دنیا، بهترين کیفيت را برای محصولات اين شرکت تضمين مينمايد.

 

POWERGEN Alternator Rating –   Class H , 3 Phases , PF 0.8 , 4 Pole , IP23

Item No

Alternator
Model

AVR

% Voltage

Regulation

1500r.p.m , 50Hz , 380~415V

KVA @ Temp. Rise / Ambient °C

1800r.p.m , 60Hz , 440~480V

KVA @ Temp. Rise / Ambient °C

% Efficiency

Continuous

125/40

Standby

150/40

Standby

163/27

Continuous

125/40

Standby

150/40

Standby

163/27

1

PGA 18E

SX460

± 1.5%

22

23

24

28.5

30

31

84

2

PGA 18F

SX460

± 1.5%

27

28.3

30

34

35.7

37.5

85.5

3

PGA 18G

SX460

± 1.5%

31

32.5

34

37.5

39.3

41

86

4

PGA 18H

SX460

± 1.5%

37

38.8

41

46.5

48.8

51

86.5

5

PGA 18J

SX460

± 1.5%

40

42

44

50

52.5

55

87

6

PGA 22C

SX440

± 1.0%

42

44

46

52

54.6

57

87

7

PGA 22D

SX440

± 1.0%

50

52.5

55

62

65

68

88

8

PGA 22E

SX440

± 1.0%

60

63

66

70

73.5

77

89

9

PGA 22F

SX440

± 1.0%

72

75.6

79

87

91

96

90

10

PGA 22G

SX440

± 1.0%

85

89

94

97

102

107

90.5

11

PGA 27C

SX440

± 1.0%

100

105

110

117

123

129

90.5

12

PGA 27D

SX440

± 1.0%

120

126

132

137

144

151

90.5

13

PGA 27E

SX440

± 1.0%

140

147

154

167

175

184

91.5

14

PGA 27F

SX440

± 1.0%

160

168

176

190

200

209

92

15

PGA 27G

SX440

± 1.0%

180

189

198

218

229

240

92.5

16

PGA 27H

SX440

± 1.0%

200

210

220

245

257

270

93

17

PGA 27J

SX440

± 1.0%

230

241

250

281

295

309

92.5

18

PGA 27K

SX440

± 1.0%

250

262

275

299

314

329

92.5

19

PGA 44C

AS440

± 1.0%

250

262

275

294

309

323

92.5

20

PGA 44D

AS440

± 1.0%

300

315

330

350

368

385

93

21

PGA 44ES

AS440

± 1.0%

325

341

357

365

383

401

93.5

22

PGA 44E

AS440

± 1.0%

350

368

385

394

414

433

93.5

23

PGA 44FS

AS440

± 1.0%

380

399

418

433

455

476

93.5

24

PGA 44F

AS440

± 1.0%

400

420

440

456

479

501

93.5

25

PGA 54C

AS440

± 1.0%

450

472

495

550

577

605

94

26

PGA 54D

AS440

± 1.0%

500

525

550

594

624

653

94.5

27

PGA 54ES

AS440

± 1.0%

550

577

605

653

686

718

94.5

28

PGA 54E

AS440

± 1.0%

600

630

660

713

749

454

95

29

PGA 54FS

AS440

± 1.0%

625

656

687